KAMISEC Careers

OPEN POSITIONS

Supervisor and Security Guards for KL, JB and Penang

Lokasi: Pulau Pinang/ Kuala Lumpur / Johor Bahru

Jawatan: Penyelia & Pengawal Keselamatan

Kelayakan:-

 • Umur 21-45 tahun (lelaki dan wanita)
 • Tiada rekod jenayah
 • Pandai membaca dan menulis
 • Berdisiplin dan boleh bekerjasama
 • Bekas polis, askar atau tentera diberi keutamaan

Maklumat kerja:-

 • Waktu bekerja = 12jam (26 hari dan 4 hari bekerja)
 • Gaji : RM 1,800.00 – RM 2,500.00 (bergantung kepada pengalaman dan kelayakan akademik)
 • KWSP & SOCSO dicarum

Deskripsi tugas:-

 • Bertanggungjawab mengawal keselamatan bangunan, keseluruhan kawasan dan aset di dalamnya.
 • Membuat rondaan dari masa ke semasa dan melaporkan jika perlu.
 • Melaporkan dengan segera jika berlaku kecurian/ rompakan
 • Memberi bantuan kepada pelawat apabila perlu dan merekodkan log masuk dan keluar bagi setiap pelawat.
 • Memastikan buku log dikemaskini dari masa ke semasa
 • Memastikan peralatan keselamatan berada dalam keadaan yang baik
 • Menyimpan rekod untuk setiap pelawat

Untuk memohon sila hubungi:

Puan Nurul 016-2113475

nurul@kamisec.com.my